8 lipca, 2021 By Szymon 0

Wykop pod fundamenty linii energetycznych za pomoca TF1100

We wschodniej Rosji, w wiosce Ikab’ya, TF 1100 został wykorzystany do kopania fundamentów pod późniejszą instalację linii wysokiego napięcia. Gleba była mieszaniną skał, głównie wapiennych , o wytrzymałości dochodzącej do 75 MPa . Trudne warunki środowiskowe i zamarznięta gleba nie zniechęciły głowicy tnącej do wykonania pracy.