7 lipca, 2021 By Szymon 0

Kruszenie wapienia za pomoca CBE30

W pobliżu Wołogdy (północno-zachodnia Rosja) użyto Simex CBE 30 do kruszenia wapienia o dużych rozmiarach, który miał być ponownie wykorzystany jako kruszywo do podbudowy dróg. Wirnik z zębami jest uruchamiany przez promieniowe silniki tłokowe o napędzie bezpośrednim, generujące wyjątkową siłę cięcia, zdolną do kruszenia dowolnego materiału. Odporność na skały wynosiła około 65 MPa, a łyżka kruszarki zapewniała produkcję 20-22 m3/h przy wyjściowej wielkości kruszywa ustawionej na 0-70 mm.