20 lipca, 2021 By Szymon 0

Łyżki przesiewajace VSE – osadzanie rurociagow i zasypywanie wykopow

W operacjach zasypywania podziemnych rur, zwłaszcza w przemyśle naftowym i gazowym, natychmiastowa regulacja wielkości wyjściowej prowadzi do licznych korzyści pod względem oszczędności czasu i pieniędzy. Patent Simex pozwala na szybkie uzyskanie różnej wielkości wyjściowej przesiewanego materiału, zarówno na podsypkę, jak i na późniejsze zasypywanie wykopu. Dzięki Simex VSE nie ma przestojów spowodowanych interwencjami technicznymi przy rozstawianiu wałów , jak to ma miejsce w tradycyjnych systemach przesiewania.     Operator natychmiast zamyka wały, ładuje łyżkę i przesiewa materiał o małej wielkości ziarna (0-15 mm/0-0,6 cala) na ściółkę, unikając gruzu i kamieni, które mogłyby uszkodzić rury po ułożeniu. Przy tym samym sterowaniu w kabinie operator natychmiast otwiera wały, uzyskując materiał o średniej wielkości ziarna (15-30 mm/0,6-1,2 cala) do zasypywania wykopu . Zostanie zastosowany materiał ponadwymiarowy.     Biorąc pod uwagę trudności z dostawą i transportem nowych surowców na plac budowy, operator wykorzystuje 1/3 istniejącego materiału na wyściółkę , 1/3 na wyściełanie rur , a ostatnią 1/3 wyrzuca . Bez systemu szybkiej zmiany niemożliwe byłoby ponowne wykorzystanie większości materiału, co groziłoby umieszczeniem ponadwymiarowych cząstek zbyt blisko rur.