17 maja, 2021 By Szymon 0

Przesiewanie odpadow za pomoca VSE20

Potrzebą klienta było przesianie materiałów odpadowych o różnej wielkości cząstek , w celu późniejszego ponownego wykorzystania lub odsprzedaży jako stabilizowane kruszywo, przydatne w sektorze budowlanym, w budownictwie i do podbudowy dróg. Biorąc pod uwagę skład materiału, przy obecności żwiru i skały mieszanej, zdecydowano się wyposażyć przystawkę w narzędzia mieszane , które doskonale nadają się zarówno do selekcji gleb wilgotnych  , jak i do przesiewania materiałów zakamienionych, gdyż gwarantują również lekkie kruszenie kruszywa podczas procesu przesiewania.

Klient był zachwycony szybką regulacją wielkości wyjściowej , patentem i wartością dodaną łyżek przesiewających Simex VSE : pozwala to uzyskaćróżne wielkości cząstek w ciągu kilku sekund za pomocą prostego elementu sterującego uruchamianego z kabiny . System szybkiej zmiany gwarantuje szybkość wykonania, wszechstronność (możliwość pracy na różnych materiałach) oraz znaczną oszczędność czasu. W rzeczywistości nie ma przestojów spowodowanych operacjami rozmieszczania wałów w celu zmiany wielkości cząstek, jak to ma miejsce w tradycyjnych technologiach.