Tag: przesiewanie odpadów

By Szymon

Przesiewanie odpadow za pomoca VSE20

Potrzebą klienta było przesianie materiałów odpadowych o różnej wielkości cząstek , w celu późniejszego ponownego wykorzystania lub odsprzedaży jako stabilizowane kruszywo, przydatne…