5 maja, 2022 By Szymon 0

Stabilizacja gruntu za pomocą Simex PL100.25

Stabilizator gruntu Simex PL 100.25 został wykorzystany do prac zagęszczających grunt pod późniejszą realizację placów betonowych. Ustawiony na głębokości 210 mm, PL 100.25 mieszał i przemieszczał glinę i kamienie obecne w ziemi, mieszając je z wapnem. Pod koniec tej fazy operatorzy przystąpili do zagęszczania i układania cementu.