CBE 50

Informacje dodatkowe

Zalecana waga koparki (1) (2)

38-55 ton, 84000-121000 funtów

Pojemność łyżki (SAE)

1,80 m 3, 2,35 jarda 3

Ciężar łyżki pusty (3)

4640 kg, 10200 funtów

Opis

1) Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze koparki, dodane do masy łyżki standardowej, musi odpowiadać lub przekraczać masę łyżki kruszącej przy pełnym obciążeniu. (2) Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że sprzęt spełnia specyfikacje koparki i wymagania dotyczące masy. (3) Bez wspornika montażowego. Simex nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje. Modyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Są to standardowe funkcje, w przypadku rozwiązań niestandardowych skontaktuj się z nami.