CBA 30

Informacje dodatkowe

Zalecana waga koparki (1)(2)

18-28 ton, 40000-62000 funtów

Pojemność łyżki (SAE)

0,8m3, 1,05 jarda3

Ciężar łyżki pusty (3)

2170 kg, 4775 funtów

Opis

1) Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze koparki, dodane do masy standardowej łyżki, musi odpowiadać lub przekraczać masę łyżki kruszącej przy pełnym obciążeniu. (2) Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że sprzęt spełnia specyfikacje koparki i wymagania dotyczące masy. (3) Bez wspornika montażowego. Simex nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje. Modyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Są to standardowe funkcje, w przypadku rozwiązań niestandardowych skontaktuj się z nami.